START

  |  

KBT

  |  

ACT

  |  

MINDFULNESS

  |  

OM FÖRETAGET

  |  

HANDLEDNING

  |  

NYHETER

  |  

KONTAKT

  |  


Om företaget
Det här kan vi erbjuda dig
Samarbetspartners / uppdragsgivare
Medarbetare


Om företaget

Företaget finns numer på Stora Hotellet, ”Storan” som är beläget vid Karl Johans park i Norrköping. Vi inryms i härliga lokaler med rymd och känsla i en vacker miljö.
Konvivialitet, respekten för den andre, ödmjukhet samt aktivitet är ledord för företaget såväl med individen och inför teorin och metoderna vi nyttjar. 

 
 

Kogna Konsult startades 1999 av Marie Refvensköld som är Leg. Psykoterapeut, Leg. Arbetsterapeut och Handledare och lärare inom KBT. Auktoriserad av sfKBT. Utbildad Mindfulness instruktör samt är grundutbildad ACT-terapeut, Acceptance Committent Therapy.
 

Medlem av Svenska Föreningen för Kognitiva och beteendeinriktade terapier, www.sfkbt.se  


Medlem av Beteende terapeutiska Föreningen, BTF, www.btf.nu.

Marie har mångårig erfarenhet av såväl slutenvårds samt primärvårdsarbete inom psykoterapi med främst inriktning på ångestsjukdomar samt depressioner. Har även lång erfarenhet av handledning inom primärvård, psykiatri, företagshälsovård och privat näringsliv. Har även ett 25 årig erfarenhet av rehabiliteringsarbete med främst traumatiska hjärnskadade och neurologiskt sjuka. Föreläser och utbildar personal inom KBT, ACT samt Mindfulness.

Har egen handledning kontinuerligt av Niklas Törneke, Psykiatriker, Leg. Psykoterapeut, Handledare och lärare inom KBT. Törneke är förespråkare för den tredje vågens beteendeterapi i Sverige, ACT, Acceptance Commitment Therapy. Känd för sina böcker: * Beteendets ABC, Ramnerö & Törneke, 2006, Studentlitteratur * RFT- Relational Frame Therapy, Törneke, 2009, Studentlitteratur.

 

 

 

 

Psykoterapeut

Viktig Information till Dig som söker terapeut!
Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter.

Observera att vem som helst kan kalla sig ”terapeut”! Däremot är titeln legitimerad psykoterapeut är skyddad. Detta innebär att endast den som gått en flerårig utbildning som innefattar teori och handledning av terapier samt har genomfört ett vetenskapligt arbete har behörighet att ansöka hos Socialstyrelsen om att erhålla sin legitimation. Legitimerade psykoterapeuter är fortsatt granskade av Socialstyrelsen och legitimationen kan dras in om behandlingen inte följer forskning och beprövad erfarenhet samt etiska riktlinjer. För att undvika lycksökare och humbug - välj alltid en legitimerad psykoterapeut! Det innebär en kvalitetsgaranti och är en trygghet för Dig.

Legitimationen är en slags garanti att psykoterapeuten är utbildad och arbetar på väl beprövat sätt - psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen och kan anmälas till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Treårig utbildning. Utbildningen till legitimerad psykoterapeut sker under tre år och är tillgänglig för personer med vissa grundutbildningar som har arbetat inom sitt yrke och i psykiatrisk vård i minst två år. De vanligaste grundutbildningarna för legitimerade psykoterapeuter är psykolog, socionom, arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast samt läkare. Det finns mellan 5 000 och 6 000 legitimerade psykoterapeuter i Sverige. Som legitimerad psykoterapeut bedriver man självständigt kvalificerad behandling av alla typer av psykisk sjukdom

 

 

Logga in

Kogna Konsult   |  Hotellgatan 5   |  602 22  Norrköping   |  Telefon 011-105124   |  marie@kognakonsult.se   |  Webbyrå Hamrén Media   |   Design by idadesign